MENU


APPETIZERS / Khai Vị

 • A1. Egg Rolls - Chả Giò

  • 2 Rolls $3.15
  Pork, carrot, bean thread wrapped in thin rice paper
 • A2. Spring Rolls - Gỏi Cuốn

  • 2 Rolls $3.15

  Bean sprouts, lettuce, mint, shrimp, pork, vermicelli wrapped in thin rice paper

 • A3. Shrimp Spring Rolls - Gỏi Cuốn Tôm

  • 2 Rolls $3.15
 • A4. Fried Tofu Spring Rolls - Gỏi Cuốn Đậu Hủ

  • 2 Rolls $3.15
 • A5. Grilled Pork Spring Rolls - Gỏi Cuốn Thịt Nướng

  • 2 Rolls $3.25
 • A6. Grilled Beef Spring Rolls - Gỏi Cuốn Bò Nướng

  • 2 Rolls $3.25
 • A7. Grilled Chicken Spring Rolls - Gỏi Cuốn Gà Nướng

  • 2 Rolls $3.25
 • A8. Bacon Spring Rolls - Gỏi Cuốn Bacon

  • 2 Rolls $3.25
 • A9. Fried Chicken Dumplings - Bánh Xếm Chiên

  • $3.25
 • A10. Chicken Wings (Lemon pepper or Fish sauce)

  • $3.75
 • A11. French Fries

  • $2.95

SPECIAL NOODLE SOUP / MÓN SÚP ĐẶC BIỆT

 • S1. Chicken Noodle Soup - Phở Gà

  • Regular / Large $6.76 / $7.75

  White or Dark Meat chicken

 • S2. Seafood Noodle Soup - Phở đồ biển

  • $8.25
  Shrimp, fried fish balls, imitation crab
 • S3. Beef Stew Noodle Soup

  • $8.25
  Phở bò kho with carrot
 • S4. Beef Stew, Carrot and Bread

  • $8.25
  Bánh Mì Bò Kho
 • S5. Huế Style Spicy Beef - Bún Bò Huế

  • $8.25
   Beef, Pork with vermicelli soup
 • S6. Spicy Chicken Ramen

  • $7.75
   Ramen Ga, spicy
 • S7. Seafood Ramen

  • $8.25
   Ramen đồ biển, spicy
 • S8. Meat Lover Ramen

  • $8.25
   Special Ramen with beef, pork and chicken, spicy

RICE DISHES / Cơm Dĩa

 • C1. Cubed beef sauteed with cucumber, red onions, pepper

  • $8.25

  Cơm bò lúc lắc

 • C2. Charcoal grilled pork chop

  • $8.25

  Cơm sườn nướng

 • C3. Charcoal grilled pork

  • $8.25

  Cơm thịt nướng

 • C4. Charcoal grilled chicken

  • $8.25

  Cơm gà nướng

 • C5. Charcoal grilled lemon grass beef

  • $8.25

  Cơm bò nướng

 • C6. Charcoal grilled shrimp

  • $8.25

  Cơm tôm nướng

 • C7. Charcoal grilled shrimp and pork

  • $8.25

  Cơm tôm, heo nướng

 • C8. Charcoal grill shrimp and beef

  • $8.25

  Cơm tôm, bò nướng

 • C9. Rice and fried tofu

  • $8.25

  Cơm đậu hủ

 • C10. Korean beef

  • $8.95

  Cơm sườn bò Đại Hàn

 • C11. General Chicken

  • $8.25

  Cơm gà tướng quân

 • C12. Stir fried chicken with vegetables

  • $8.25

  Cơm gà xào rau củ

 • C13. Stir fried beef with vegetables

  • $8.95

  Cơm bò xào rau củ

 • C14. Clay pot fried rice with seafood & chicken

  • $8.95

  Cơm tay cầm đặc biệt

 • C15. Sesame chicken

  • $8.25

  Cơm gà xào mè

 • C16. Sweet and sour chicken

  • $8.25

  Cơm gà chua ngọt

VERMICELLI RICE / BÚN ($8.25)

With lettuce bean sprouts, cilantro, carrot, pickle, and fish sauce. One egg roll included.
 • V1. Charcoal Grilled Lemon Grass Beef

  Bún Bò Nướng Sả
 • V2. Charcoal Grilled Chicked

  Bún Gà Nướng
 • V3. Charcoal Grilled Pork

  Bún Thịt Nướng
 • V4. Charcoal Grilled Shrimp

  Bún Tôm Nướng
 • V5. Charcoal Grilled Shrimp & Pork

  Bún Tôm, Thịt Nướng
 • V6. Charcoal Grilled Shrimp and Beef

  Bún Tôm, Bò Nướng
 • V7. Charcoal Grilled Shrimp and Chicken

  Bún Tôm, Gà Nướng
 • V8. Vermicelli with Fried Tofu

  Bún Đậu Hủ

EGG NOODLE SOUP / MÌ

 • M1. Wonton Egg Noodle Soup

  • $8.25

  Mì Hoành Thánh

 • M2. Beef Stew and Corrot Egg Noodle Soup

  • $8.25

  Mì Bò Kho

 • M3. Seafood Egg Noodle Soup

  • $8.25

  Mì Đồ Biển

 • M4. Deluxe Crispy Egg Noodle

  • $9.95

  Mì Xào Giòn Đồ Biển

 • M5. Stir Fried Egg Noodle Sauteed with Seafood

  • $9.45

  Mì Xào Mềm Đồ Biển

 • M6. Pan-Fried Rice Noodle Sauteed with Seafood

  • $9.45

  Phở Áp Chảo

LO MEIN

Egg noodles stir fried together with sliced carrot, white onions, green onions, mushrooms, and your choice of meat.
 • L1. Beef Lo Mein (or Curry Beef)

  • $8.95
 • L2. Shrimp Lo Mein (or Curry Shrimp)

  • $9.95
 • L3. Chicken Lo Mein (or Curry Chicken)

  • $7.95

BEEF NOODLE SOUP / Phở Bò

REGULAR: $6.95 | LARGE: $7.95
 • P1. COMBINATION

  • $8.50

  Phở Bò Đặc Biệt

 • P2. Eye Round Steak

  Phở Tái

 • P3. Eye round steak and well done

  Phở Tái Chín

 • P4. Eye round steak and soft tendon

  Phở Tái Gân

 • P5. Eye round steak and well done flank

  Phở Tái Nạm

 • P6. Eye Round Steak, Well-done flank, and Soft Tendon

  Phở Tái, Nạm, Gân
 • P7. Well-done Brisket, Flank, Soft Tendon & Tripe

  Phở Chín, Nạm, Gân, Sách
 • P8. Beef Meat Balls

  Phở Bò Viên
 • P9. Fried Tofu, Carrot, Broccoli & Mushroom

  Phở Chay
 • P10. Flank, Skirt Flank, Brisket & Soft Tendon

  Phở Nạm, Gầu, Gân, Vè Dòn
 • P11. Well Done (Clean Meat)

  Phở Chín
 • P12. Noodle Soup No Meat

  Phở Không Thịt

VIETNAMESE SANDWICH / BÁNH MÌ

 • B1. Vietnamese Sandwich with grilled pork

  • $3.89
  Bánh Mì heo nướng
 • B2. Vietnamese Sandwich with grilled beef

  • $3.89
  Bánh Mì bò nướng
 • B3. Vietnamese Sandwich with grilled chicken

  • $3.89
  Bánh Mì gà nướng
 • B4. Vietnamese Sandwich with curry chicken

  • $3.89
  Bánh Mì cà ri gà
 • B5. Vietnamese Sandwich with fried eggs

  • $3.25

  Bánh Mì trứng chiên

PARTY TRAY

 • Grilled Chicken

  • $11/lb
 • Crilled Pork

  • $12/lb
 • Grilled Beef

  • $13/lb
 • Combination Fried Rice

  • $35/tray
 • Stir Fried Egg Noodle (beef or chicken)

  • $40/tray
 • Stir Fried Egg Noodle Seafood

  • $45/tray
 • Spring Roll (for order 30 rolls & up)

  • $1.25/roll
 • Egg Roll (for order 30 rolls & up)

  • $1.50/roll
 • Broth (beef or chicken)

  • $50/20 quarts

BEVERAGES (Nước Uống)

 • Soft Drinks

  • $1.25

  Pepsi, Coke, Dr. Pepper, Mountain Dew ...

 • Egg Yolk Milk Drink

  • $3.95

  Soda Sữa Hột Gà

 • Lemonade (Đá Chanh)

  • $2.50
 • Lemon Soda (Soda Chanh Đường)

  • $3.15
 • Salted Lemon (Chanh Muối)

  • $2.50
 • Salted Lemon Soda (Soda chanh muối)

  • $3.15
 • Black Coffee (Cafe đen)

  • $2.95
 • Coffee with Condensed Milk (Hot / Cold)

  • $3.45

  Cafe sữa (nóng hoăc đá)

 • Soy Bean Milk (Sữa đậu nành)

  • $2.50
 • Coconut Milk (Nước Dừa)

  • $3.25
 • Orange Juice (Nước Cam Vắt)

  • $3.25
 • Tea (Hot / Cold)

  • $1.25

  Trà Nóng / Đá

MILK TEA ($3.50)

 • Jasmine

 • Oolong

 • Black Tea

 • Green Tea

 • Thai Tea

 • Taro

 • Almond

 • Strawberry

 • Vanilla

 • Honeydew

FRUIT TEA ($3.50)

 • Peach

 • Mango

 • Strawberry

 • Passion Fruit

 • Kiwi

SMOOTHIES (Sinh Tố)

Add toppings: Tapioca, Tri-color Jelly, Passion fruit popping pearl, Mango popping pearl ($0.50 each)
 • Strawberry

  • $3.95
 • Mango

  • $3.95
 • Banana

  • $3.95
 • Pineapple

  • $3.95
 • Peach

  • $3.95
 • Taro

  • $3.95
 • Papaya

  • $3.95
 • Green Bean

  • $3.95
 • Red Bean

  • $3.95
 • Coconut

  • $3.95
 • Green Tea

  • $3.95
 • Vanilla

  • $3.95
 • Almond

  • $3.95
 • Honeydew

  • $3.95
 • Avocado

  • $4.25
 • Durian

  • $4.25